UOKiK i pierwsza decyzja po wcześniejszej spłacie pożyczki

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) stwierdził, że jeżeli konsument spłacił kredyt przed terminem, to ma prawo żądać zwrotu części pobranych opłat (prowizji i oprocentowania) proporcjonalnie do terminu pożyczki. Sprawa dotyczyła jednej ze spółek która udziela kredytów konsumenckich.

Komunikat UOKiK dnia 24.09.2019 podkreślał: “Po głośnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącym wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał pierwszą decyzję w takiej sprawie.”

11.09.2019 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) potwierdził że kredytobiorcy, którzy spłacili kredyt konsumencki przed terminem, powinni otrzymać zwrot części opłat i prowizji.

Dość częsty i prosty przykład z życia. Klient decyduje się na kredyt gotówkowy na 1000 zł na 10 miesięcy i na początku zapłaci 10 procentową prowizje (100 zł.). Jeżeli Klient spłaci taki kredyt w ciągu 5 miesięcy (połowa terminu), to zgodnie z TSUE należy się klientowi zwrot połowe prowizji (50 zł).

Zgodnie z komunikatem prasowym UOKiK, urząd już postawił zarzuty 20 firmom pożyczkowym z branży finansowej które w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu nie rozliczają się z klientami. Jeszcze 8 postępowań toczy się na wcześniejszych etapach.

TSUE swoją decyzją wniosło jasność jak interpretować przepisy. Oczekujemy że banki i firmy pożyczkowe w przypadku wcześniejszej spłaty Klientom pożyczki będą proporcjonalnie obniżać koszty i oddawać ich kredytobiorcom.

Poznaj wiecej na ten temat:

Inne oferty