Informacja z social media pomaga w procesie udzielenia kredytu

Social media (facebook, instagram, linkedin i t.d.) dla firm pożyczkowych to kopalnia wiedzy o kliencie. Takie źródło informacji dla banków, firm poza bankowych i fintechów jest czymś nowym i nie potrafią one jeszcze korzystać z takiej informacji. Są jednak widoczne postępy na rynku pożyczek.

Na chwilę obecną banki nie korzystają jeszcze powszechnie z social media w procesie udzielenia pożyczek, ale są już chętne to robić. Analiza tego typu danych i wdrożenie jej w silnik decyzyjny potrzebuje sporo czasu. Dlatego, z perspektywy banków, korzystanie z social media w procesie podejmowania decyzji kredytowej jest jeszcze zbyt wczesnym.

Pożyczka czy kredyt, musisz wybierać świadomie

W sytuacji kiedy nagle potrzebujemy pieniędzy, często nie możemy zdecydować się czy szukać pożyczki online (krótkoterminowe chwilówki) czyli kredytu (bankowy, karta kredytowa). W celu podjęcia decyzji musimy rozumieć różnicę między kredytem a pożyczką.

Kredyt jest udzielany wyłącznie przez bank. Umowa powinna być zawarta na piśmie i obowiązkowo zawierać takie informacje jak: (1) kwota, (2) termin spłaty, (3) cel kredytu, (4) odsetki i prowizje, (5) harmonogram spłat, inne.

Pożyczka może być udzielona przez osobę prawną lub osobę prywatną (osobę fizyczną). Przepisy nie wymagają zastosowania formy pisemnej w przypadku pożyczki, jest dopuszczalna ustna forma zawarcia umowy. Jeżeli kwota pożyczki przekracza 1000 złotych, umowa powinna być zawarta na piśmie.

Czym jest kredyt?

Kredyt to zobowiązanie pieniężne, którego udziela kredytodawca (bank) kredytobiorcy (klientowi). Kredyty są udzielane przez banki, a pożyczki mogą być udzielane przez firmę pożyczkową (instytucję finansową) lub osobę prywatną (osobę fizyczną).

Artykuł 69 “Umowa kredytu” ustawy Prawo Bankowe stanowi że, przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Jak zabezpieczyć się przed wyłudzeniem danych osobowych

Dzisiaj, z rozwojem cyfryzacji, do złożenia wniosku o pożyczkę online wystarczą dwa trzy kliknięcia w Internecie i decyzja o pożyczkę na dowód przyjdzie drogą mailową lub smsowo w ciągu 15 minut. Każdego dnia pozabankowe instytucje finansowe i banki otrzymują wnioski o szybkie pożyczki. Biorąc pod uwagę, że proces wnioskowania jest bardzo prosty, część takich wniosków może być złożona przy użyciu skradzionych danych osobowych.

Warto pamiętać, że problem wyłudzenia danych osobowych dotyczy nie tylko klientów, a również firm pożyczkowych i banków. Z jednej strony, konsument, którego dane były wyłudzone, musi zajmować się unieważnieniem takiego długu, a z drugiej strony, bank lub instytucja finansowa, powinna szukać sposobu na zwrócenie takiego długu. Poza tym, bank lub firma pożyczkowa może sprzedać taki dług firmie windykacyjnej, która wyśle wezwanie do zapłaty “nie swojego długu” konsumentowi.

Kontomatik został pierwszym podmiotem w Polsce w rejestrze AISP który prowadzi KNF w ramach PSD2

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wprowadziła znaną na rynku pożyczkowym firmę Kontomatik do rejestru Rejestr dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (AISP - Account Information Service Providers). Rejestr ten powstał w ramach wymóg przepisów implementujących PSD2 w Polsce.

Kontomatik jest firmą z Fintech branży, która umożliwia na rynku pożyczkowym weryfikację tożsamości i wiarygodności klienta za pomocą rachunku bankowego klienta i informacji zawartej na tym rachunku. W skrócie, Kontomatik pomaga firmom pożyczkowym, zidentyfikować tożsamość klienta i zweryfikować jego zdolność płatniczą.

UOKiK i pierwsza decyzja po wcześniejszej spłacie pożyczki

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) stwierdził, że jeżeli konsument spłacił kredyt przed terminem, to ma prawo żądać zwrotu części pobranych opłat (prowizji i oprocentowania) proporcjonalnie do terminu pożyczki. Sprawa dotyczyła jednej ze spółek która udziela kredytów konsumenckich.

Komunikat UOKiK dnia 24.09.2019 podkreślał: “Po głośnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącym wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał pierwszą decyzję w takiej sprawie.”

Inne oferty